Kvarcne balansne kuglice (KBK)

Šta je to neizbalansiran točak?

Svi elementi koji se ugrađuju, i sačinjavajući točak, svojom težinom, ili dimenzijom odstupaju od projektovanih (idealnih). Svako pojedinačno odstupanje je u okviru tehnički prohvatljivih tolerancija, ali sav odstupanja zajedno su više nego dovoljna da prilikom rotacije točka izazovu efekat neizbalansiranog točka.

Ko, kako i u kojim prilikama "prepozna" neizbalansirani točak?

Prvi koji oseti pomenute efekte je onaj koji upravlja vozilom - vozač, pošto se vibracije koje izaziva neizbalansirani točak prenose i registruju na samom upravljaču, volanu! Šta se događa sa ostalim delovima vašeg vozila, koji nisu u mogućnosti da svoje "nezadovoljstvo" i "tegobe" prenesu na upravljački sistem (volan), i na taj način vas posredstvom vozača upozore da nešto nije u redu? Šta se zapravo događa kada imate neizbalansirani točak (ili točkove) na pogonskoj osovini ili na prikolici?

Neizbalansirani točak (ili točkovi) svojom nekontrolisanom centrifugalnom silom proizvode vibracije, koje se umnožavaju sa povećanjem brzine kretanja. Na taj način dobijate isti efkat kao kada bi vozač vašeg vozila svakih 5-10 sekundi pritiskao pedalu kočnice!

Nije teško zamisliti u kakvim užasnim uslovima vaši pneumatici obavljaju svoj "posao"! Osim što se vek gume skraćuje, karakasa deformiše, tako da nije upotrebljiva za "drugi život" tj. protektiranje, vi ste prinuđeni da mnogo češće zamenjujete: vazdušne jastuke, ležajeve, osovine, razne spojeve na stranicama, svetleću signalizaciju i mnogo drugih stvari.

Samim tim, vaši troškovi po pređenom kilometru su znatno veći nego što bi trebali biti, odnosno direktno utičete na smanjenje vaše zarade!

Na sve ovo možemo vam jedino poručiti: iskoristite pozitivne efekte koje nude kvarcne balansne kuglice (KBK)!

Dijagram centrifugalnih sila na nezbalansiranom točku (za pola kruga)

Šta rade kvarcne balansne kuglice (KBK)???

Kada su KBK unutar pneumatika, one će se ravnomerno rasporediti po untrašnjem delu gume zahvaljujući centrifugalnoj sili. Prvi put kad vozilo dosegne brzinu od 50km/h, rasporediće se na mesta koja dovode točak u izbalansirano stanje.

Dok se centrifugalna sila izazvana debalansom povećava i proivodi kretanje gore-dole, KBK počinju da se kreću u suprotnom smeru od kretanja točka po inerciji i raspoređuju se na svoja mesta.

KBK se kreću sve dok se kompletan točak potpuno ne izbalansira.

Ovaj proizvod je ekološki siguran i ne reaguje sa hemikalijama. Ove jedinstvene karakteristike daju izvanredan spoj: mehanički izbalansiranu težinu kompletnog točka i time automatsko uravnotežavanje unutrašnjih sila.

Sada je lako, kao 1.. 2... 3...

Kvarcne balansne kuglice (KBK) se sada mogu kupiti u pakovanju vreća u vreći. Vulkanizer sada jednostavno otvori spoljašnju vrećicu i ubaci unutrašnju direktno u untrašnjost gume. Ovakav način postavljanja omogućava korišćenje automatske mašine za montažu guma. Štedi vreme jer eliminiše korišćenje skupe opreme kao što je mašina za balansiranje - balansirka.

Izuzetno lagana vrećica će pući sa povećanjem pritiska u gumi, kuglice će se osloboditi, i rasporediti po unutrašnjosti pneumatika i zauzeti svoje mesto pod uticajem centrifugalne sile kada vozilo po prvi put dosegne brzinu od 50km/h.

Pogledajte tabelu aplikacija kvarcnih balansnih kuglica (KBK).